Hacim Birimi Çevirme

Cisimlerin boşlukta veya uzayda kapladığı yer ile ilgili birim çevirme

Hacim nedir?

Bir cismin boşlukta veya uzayda kapladığı yerin miktarına hacim denir. Uluslararası Birimler Sisteminde hacmin birimi metreküp (m3) olarak kullanılmaktadır. Sıvı ve gazların hacimlerini ifade ederken genellikle litre kullanılır.

En çok kullanılan hacim birimleri nelerdir?

Katılar için en çok kullanılan hacim birimleri; kilometreküp, hektometreküp, dekametreküp, metreküp, desimetreküp, santimetreküp, milimetreküptür. Sıvılar ve gazlar için en çok kullanılan hacim birimleri; kilolitre, hektolitre, dekalitre, litre, desilitre, santilitre, mililitre, mikro litredir.

1 Kilometreküp (Km3) = 1.000 Hektometreküp (Hm3)

1 Hektometreküp (Hm3) = 1.000 Dekametreküp (Dm3)

1 Dekametreküp (Dm3) = 1.000 Metreküp (m3)

1 Metreküp (m3) = 1.000 Desimetreküp (dm3)

1 Desimetreküp (dm3) = 1.000 Santimetreküp (cm3)

1 Santimetreküp (cm3) = 1.000 milimetreküp (mm3)

---

1 Metreküp (m3) = 33.814,0227 Ons

1 Metreküp (m3) = 8,38641436 Varil

1 Metreküp (m3) = 264,172052 Galon

Litre nedir?

Litre, sıvıların ve gazların hacim birimidir. Bir desimetreküp bir litreye eşittir.

1 Kilolitre (kl) = 10 Hektolitre (hl)

1 Hektolitre (hl) = 10 Dekalitre (dal)

1 Dekalitre (dal) = 10 Litre (l)

1 Litre (l) = 10 Desilitre (dl)

1 Desilitre (dl) = 10 Santilitre (cl)

1 Santilitre (cl) = 10 Mililitre (ml)

1 Mililitre (ml) = 1.000 Mikro litre (µL)


BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR