Cümle Sayısı Hesaplama

Bir metin içerisinde yer alan cümle sayısı hesaplama

Cümle Nedir?

Cümle (tümce) bir duygu, düşünce veya istek belirten, kelime veya kelimelerden oluşan söz dizisidir. Bir söz dizisinin cümle olarak nitelendirilebilmesi için, çekimli bir fiile sahip olması gerekmektedir. Çekimli bir fiil diğer kelimeler ile birleşerek bir cümle oluşturabileceği gibi tek başına da bir cümle ifade edebilir. Cümleler genel olarak özne, tümleç (nesne) ve yüklemden oluşur.

Cümle Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Cümleler bir yargı, soru, ünlem veya emir belirtir. Cümleler bu nedenle sadece nokta, soru işareti veya ünlem ile sonlanabilir. Bilgisayar dilinde, bir yazıdaki cümleler “.”, “!” ve “?” sayısının toplamına eşittir.

Cümle Sayısı Nerede Kullanılır?

Profesyonel hayatta ve eğitim hayatında cümle sayısının birçok kullanım yeri vardır. Bunlara örnek olarak ödevler, tezler, kompozisyonlar, projeler, afiş ve seri ilanlar verilebilir.

Genel kullanımlara ek olarak cümle sayısı, bir metnin zorluğunu hesaplamakta kullanılan Flesch-Kincaid ve Coleman-Liau gibi akademik testlerde de kullanılır.

BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR