Karakter Sayısı Hesaplama

Bir metin içerisinde yer alan boşluk dışındaki bütün girdileri hesaplama

Karakter Nedir?

Karakter, bilgisayar dilinde herhangi bir harf, rakam, noktalama işareti ve diğer özel işaretlerin her birine verilen isimdir.

Karakter Sayısı Nasıl Hesaplanır?

Karakter sayısı bir metindeki boşluk dışındaki bütün girdilerin toplamıdır. Bilgisayar dilinde karakterler belli karakter kümelerine göre kodlanmaktadır. En bilinen kodlamalar ASCII (American Standard Code for Information Interchange - Bilgi Değişimi İçin Amerikan Standart Kodlama Sistemi) ve Unicode (Evrensel Kod)’dur.

Karakter Sayısı Nerede Kullanılır?

160 karakteri geçmeden SMS yazmaya çalışan neslin yakından tanıdığı karakter sayısı, günümüzde de birçok yerde kullanılmaktadır. Twitter’da 140 karakterlik tweet limiti var iken, EFT/Havale yaptığınızda açıklama bölümüne yazabilecekleriniz, bankadan bankaya değişmek ile beraber 40 karakteri geçememektedir.

Karakter Sayısı Nasıl Azaltılabilir?

Tuşlu telefonların yoğunlukla kullanıldığı, bir harfi yazabilmek için 4 kere tuşa basmanın gerektiği dönemlerde SMS’lerde sıkça kullanılan yöntem olan, “bazı sesli harfleri yazmama” yöntemi, karakter sayısı limitinin yetmediği acil durumlarda kullanılabilir. Güzel Türkçemizi korumak adına diğer durumlarda bu ve bunun gibi yöntemlerden kaçınılmalıdır.

BENZER ARAÇLAR
YORUMLAR